วาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ธ.ค. 2564
2 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 พ.ย. 2564
3 รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอนาฌยง (ศปก.อ.นาโยง) ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 พ.ย. 2564
4 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4223
27 ต.ค. 2564
5 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4217
27 ก.ย. 2564
6 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4218
06 ก.ย. 2564
7 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5360
30 ก.ค. 2564
8 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอนาโยง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5350
30 มิ.ย. 2564
9 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5355
28 พ.ค. 2564
10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5356
29 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4