ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5435
20 ต.ค. 2563
2 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัมนาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5388
20 ต.ค. 2563
3 ประกาศอำเภอนาโยง เรื่องผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5417
15 ต.ค. 2563
4 การกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5392
08 ต.ค. 2563
5 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5430
05 ต.ค. 2563
6 ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัมนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5902
23 ก.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
5836
17 ก.ย. 2563
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
5643
26 ส.ค. 2563
9 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันพุธที่ 12 สิงหาคม ๒๕63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5408
10 ส.ค. 2563
10 กำหนดการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันพุธที่ 12 สิงหาคม ๒๕63 ดาวน์โหลดเอกสาร
5388
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7