วาระการประชุม
เรื่อง : รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564
  รายละเอียด : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอนาโยง (กบอ.)
ครั้งที่ 10/2564
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


Slot online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4222 คน