ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัมนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัมนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5902 คน