ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
  รายละเอียด : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

JOKER123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5642 คน